Zlato ....... jsem doma !
Nyní je možno zjískat k 2GB další 3GB použitím testovací verze.
Zarigestrujte se zde >

Drpbox
Testovací verze ke stažení zdeNajdete v galerii.


  

IDM odstranění popup okna o falešné registraci


Návod je sice v angličtině ale snadno pochopitelný. >

Odkaz na web

V podstatě se jedná v prvním příkladě o nahrazeni souboru "IDMGrHlp.exe" souborem "idmBroker.exe".
Druhý případ je zapsáním vybraných adres do souboru "host" a tím zabránění v aktualizaci a kontrole registrace.

Další možnost je úprava hodnoty v registru, "CheckUpdtVM" v "HKEY_CURRENT_USER\Software\DownloadManager" z hodnoty "10" na "0", která nefunguje !

Zatím testuji možnost používat trial verzi po důkladném odinstalování původního IDM a jeho resetování pomocí zápisu do registru pomocí naplánované úlohy.
Návod na odinstalaci je na YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=G7OdsvH6w4k
http://www.youtube.com/watch?v=fLLNNKJ6W9o
Obsah souboru pro reset (nefunguje):

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{7B8E9164-324D-4A2E-A46D-0165FB2000EC}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{6DDF00DB-1234-46EC-8356-27E7B2051192}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D5B91409-A8CA-4973-9A0B-59F713D25671}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{5ED60779-4DE2-4E07-B862-974CA4FF2E9C}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7}]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\DownloadManager]
"FName"=-
"LName"=-
"Email"=-
"Serial"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Internet Download Manager]
"FName"=-
"LName"=-
"Email"=-
"Serial"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Internet Download Manager]
"FName"=-
"LName"=-
"Email"=-
"Serial"=-